De MC Free Aanpak

 

Bovenstaande figuur laat de verschillende niveaus zien die een belangrijke rol spelen bij de verspreiding van HCV onder MSM. Wij geloven dat enkel een gecombineerde aanpak gericht op alle niveaus effectief is om ons doel te bereiken. Het benoemen van de verschillende niveaus maakt het daarnaast mogelijk om MC Free per onderdeel te evalueren. De doelstellingen en activiteiten van elk niveau zijn hieronder uitgelicht.

Het individu

Het individu
Op individueel niveau streeft MC Free ernaar kennis over en bewustzijn van HCV te vergroten, regelmatig testen en vroege diagnose te stimuleren en risicogedrag te verkleinen. Via online tools bieden we adviezen-op-maat over risico en testen aan MSM die risico lopen of vermoeden risico te lopen. Deze zijn gekoppeld aan een laagdrempelige en betrouwbare thuisafname-testservice: de C-test. De testservice biedt de keuze voor een extra voordelig C-testabonnement om regelmatig testen verder te stimuleren en infecties vroeger te vinden. Een andere interventie op individueel niveau is de NoMoreC Toolbox – een doos met producten die mannen kunnen gebruiken om hun risico op HCV te verkleinen.

De community

De community
MC Free richt zich hierbij op de community van MSM met risico op HCV. Om HCV te elimineren ligt onze focus op bewustzijn binnen de community. Daar werken we aan kennis en de sociale norm om HCV serieus te nemen en verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Dit uit zich onder meer in:

  • Het opzetten en uitrollen van de NoMoreC-campagnestrategie (NoMoreC campagnewerkgroep)
  • Actieve betrokkenheid van MSM uit de community bij de promotie van NoMoreC.nl tijdens feesten (NoMoreC Boy Scouts)
  • Betrokkenheid van niet-commerciële en commerciële stakeholders (NoMoreC community advisory board)
  • Themabijeenkomsten die we op verschillende locaties in Amsterdam organiseren

De professional

De professional
Op het niveau van de professional werkt MC Free aan het verbeteren van bewustzijn, attitude, kennis en vaardigheden met betrekking tot HCV. Binnen het NoMoreC-project is een e-learning module ontwikkeld en worden face-to-face trainingen georganiseerd voor zorgprofessionals in de eerstelijns, tweedelijns en publieke zorg. Hierin komen onder andere HCV seks- en drugsgerelateerde risico’s, risicoreductiemaatregelen, testmogelijkheden, partnernotificatie en de voordelen van snelle behandeling aan bod.

De context

De context
Hosts van privé seksfeesten, eigenaren van commerciële sauna’s, clubs, bars, fetisj shops en dating apps gericht op de doelgroep zijn actief bij MC Free betrokken en krijgen voorlichting over HCV en maatregelen om het risico op transmissie te verkleinen. Hiermee willen we een omgeving creëren die risicoreductie faciliteert. Een praktisch voorbeeld is het bezoeken van hosts en sekslocaties voor een demonstratie van producten waarmee het risico op overdracht kan worden verkleind. Er wordt informatie gegeven over het gebruik van de producten en waar ze verkrijgbaar zijn. Deze stakeholders helpen ons ook bij de promotie van het NoMoreC project op deze locaties.

De patiënt

De patiënt
Op het niveau van de patiënt richten we ons op snelle verwijzing naar zorg, het stimuleren van partnernotificatie en vergroten van kennis over HCV. De patiënt wordt geïnformeerd over het beloop en de behandeling van HCV en het voorkomen van verdere verspreiding. Daarnaast richten we ons op het voorkomen van HCV re-infecties door het ontwikkelen van gedrags- en testinterventies die specifiek zijn gericht op de groep die al eerder met HCV te maken heeft gehad (start zomer 2019). Via een RCT en mathematische modeleerstudie meten we de impact van deze interventies op HCV risicogedrag.

Het netwerk

Het netwerk
Via MSM die HCV hebben of hebben gehad willen we door specifiek gerichte promotie seksuele netwerken bereiken waarin HCV voorkomt. Door middel van peer-to-peer contact stellen MSM elkaar op de hoogte van het risico op HCV infectie (snowball recruitment) en worden vouchers verspreid welke korting geven op de aanschaf van een HCV thuisafname-test. Op deze manier wil MC Free partnernotificatie en testgedrag bevorderen binnen de netwerken waar HCV voorkomt.

De epidemie

De epidemie
We willen de HCV epidemie en de dynamiek van transmissie onder MSM beter begrijpen en voorspellen. De output van mathematische modellen, toegespitst op de Amsterdamse situatie, wordt gebruikt om succesvolle en kostenefficiënte test-and-treat methoden te ontwikkelen. Innovatieve fylogenetische modellen met next-generation sequencing worden gebruikt om te onderzoeken of er HCV-geïnfecteerde MSM zijn die onevenredig bijdragen aan verdere overdracht van HCV. Dit wordt vervolgens gebruikt om het mathematische model verder te parametriseren.

Het individu
Op individueel niveau streeft MC Free ernaar kennis over en bewustzijn van HCV te vergroten, regelmatig testen en vroege diagnose te stimuleren en risicogedrag te verkleinen. Via online tools bieden we adviezen-op-maat over risico en testen aan MSM die risico lopen of vermoeden risico te lopen. Deze zijn gekoppeld aan een laagdrempelige en betrouwbare thuisafname-testservice: de C-test. De testservice biedt de keuze voor een extra voordelig C-testabonnement om regelmatig testen verder te stimuleren en infecties vroeger te vinden. Een andere interventie op individueel niveau is de NoMoreC Toolbox – een doos met producten die mannen kunnen gebruiken om hun risico op HCV te verkleinen.

 

Rechts: de NoMoreC website biedt advies over risicoreductie met de mogelijkheid om de C-test en de NoMoreC Toolbox te bestellen

De community
MC Free richt zich hierbij op de community van MSM met risico op HCV. Om HCV te elimineren ligt onze focus op bewustzijn binnen de community. Daar werken we aan kennis en de sociale norm om HCV serieus te nemen en verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Dit uit zich onder meer in:

  • Het opzetten en uitrollen van de NoMoreC-campagnestrategie (NoMoreC campagnewerkgroep)
  • Actieve betrokkenheid van MSM uit de community bij de promotie van NoMoreC.nl tijdens feesten (NoMoreC Boy Scouts)
  • Betrokkenheid van niet-commerciële en commerciële stakeholders (NoMoreC community advisory board)
  • Themabijeenkomsten die we op verschillende locaties in Amsterdam organiseren

 

Rechts: de NoMoreC Boy Scouts bij Bear Ball in club Panama, Amsterdam

De professional
Op het niveau van de professional werkt MC Free aan het verbeteren van bewustzijn, attitude, kennis en vaardigheden met betrekking tot HCV. Binnen het NoMoreC-project is een e-learning module ontwikkeld en worden face-to-face trainingen georganiseerd voor zorgprofessionals in de eerstelijns, tweedelijns en publieke zorg. Hierin komen onder andere HCV seks- en drugsgerelateerde risico’s, risicoreductiemaatregelen, testmogelijkheden, partnernotificatie en de voordelen van snelle behandeling aan bod.

 

Onder: drie workshops van de NoMoreC e-learning module voor zorgprofessionals

 

Digitale Leeromgeving Soa Aids

De context
Hosts van privé seksfeesten, eigenaren van commerciële sauna’s, clubs, bars, fetisj shops en dating apps gericht op de doelgroep zijn actief bij MC Free betrokken en krijgen voorlichting over HCV en maatregelen om het risico op transmissie te verkleinen. Hiermee willen we een omgeving creëren die risicoreductie faciliteert. Een praktisch voorbeeld is het bezoeken van hosts en sekslocaties voor een demonstratie van producten waarmee het risico op overdracht kan worden verkleind. Er wordt informatie gegeven over het gebruik van de producten en waar ze verkrijgbaar zijn. Deze stakeholders helpen ons ook bij de promotie van het NoMoreC project op deze locaties.

De patiënt
Op het niveau van de patiënt richten we ons op snelle verwijzing naar zorg, het stimuleren van partnernotificatie en vergroten van kennis over HCV. De patiënt wordt geïnformeerd over het beloop en de behandeling van HCV en het voorkomen van verdere verspreiding. Daarnaast richten we ons op het voorkomen van HCV re-infecties door het ontwikkelen van gedrags- en testinterventies die specifiek zijn gericht op de groep die al eerder met HCV te maken heeft gehad (start zomer 2019). Via een RCT en mathematische modeleerstudie meten we de impact van deze interventies op HCV risicogedrag.

Het netwerk
Via MSM die HCV hebben of hebben gehad willen we door specifiek gerichte promotie seksuele netwerken bereiken waarin HCV voorkomt. Door middel van peer-to-peer contact stellen MSM elkaar op de hoogte van het risico op HCV infectie (snowball recruitment) en worden vouchers verspreid welke korting geven op de aanschaf van een HCV thuisafname-test. Op deze manier wil MC Free partnernotificatie en testgedrag bevorderen binnen de netwerken waar HCV voorkomt.

 

Rechts: de kortingsvoucher voor de C-test

De epidemie
We willen de HCV epidemie en de dynamiek van transmissie onder MSM beter begrijpen en voorspellen. De output van mathematische modellen, toegespitst op de Amsterdamse situatie, wordt gebruikt om succesvolle en kostenefficiënte test-and-treat methoden te ontwikkelen. Innovatieve fylogenetische modellen met next-generation sequencing worden gebruikt om te onderzoeken of er HCV-geïnfecteerde MSM zijn die onevenredig bijdragen aan verdere overdracht van HCV. Dit wordt vervolgens gebruikt om het mathematische model verder te parametriseren.